Download

Euro 2A  Používateľský program Euro2A pre fiškálne pokladnice pre Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. Program slúži na programovanie                           fiškálnej pokladnice a celkovú správu pokladnice.

Service FP Lite  Aplikácia slúži na zmenu času, sťahovanie žurnálov, zisťovanie stavu EFox, vykonanie X a intervalovej uzávierky.  + zistenie                                všeobecných informácií o Vašom zariadení EFox.

 Jodo PC  Jednoduchý program na sťahovanie žurnálu z pokladnice do počítača.
Ovládač USB portu Elcom  Súbor obsahuje ovládač pre USB port pokladnice, Windows 2000/XP/2003 Sever/Vista/7/8/10.